צירפנו עבורכם את כל הטפסים הרלוונטיים והאישורים הממשלתיים לקליטת מתמחים

 

• פרויקט מסע - יחסי עובד מעביד - משרד הכלכלה | להורדה לחץ כאן >

• מסע תוכניות התמחות | להורדה לחץ כאן >

• קליטת מתמחים במשרדים ממשלתיים | להורדה לחץ כאן > 

• הכרת עולם ההתמחויות בישראל בחסות מסע | לחץ כאן > 

טפסים אינפורמטיביים

Masa Tlalim Intership

 

03-6306313