START

תוכנית Start Jerusalem

תוכנית מסע שמטרתה הכנה של צעירים יהודים מרוסיה לעולם התעסוקה בישראל. התוכנית משלבת התמחות בארץ במקצוע וההכשרה של המשתתפים, בשילוב לימודי עברית ופעילויות העשרה להכרת הארץ.

 

המשתתפים מגיעים לתקופה מרתקת של 10 חודשים , בחודשים הראשונים הם לומדים אולפן לאחר מכן מתמחים במקצועם במגוון חברות וארגונים בארץ , התכנית מביאה אנשים איכותיים  מוכשרים ומנוסים בעלי תואר ראשון /שני/דוקטורט הבאים לחוות את שוק התעסוקה הישראלי תקופה מרתקת זו משפיעה עמוקות על תפיסתם ומחזקת את זיקתם למדינת ישראל , דבר המעודד אותם לבצע עלייה בסיום התוכנית .

במסגרת תכנית זו אנו מגייסים חוקרים, מומחים ומדענים בתחומי שונים: ננו טכנולוגיה, כימיה, פיזיקה , רפואה, מדעי החיים, תרבות, אנשי רוח, מהנדסים , הייטק, מסחר , מסחר ימי, לוגיסטיקה. 

 

משך ההתמחות : 4-5 חודשים

גילאים : 21-30

 

תוכנית Start Haifa

תכנית Start מביאה צעירים אקדמאים מהתפוצות לתקופה של 5 חודשים ייחודיים במטרה להעיף מבט מקרוב על החברה הישראלית, התכנית מציעה למשתתפיה את ההזדמנות להתנסות בעולם התעסוקה בארץ דרך התמחות לצד לימודי עברית לתקופה של חמישה חודשים .

 

 במסגרת תכנית זו אנו מגייסים חוקרים, מומחים ומדענים בתחומי שונים: ננו טכנולוגיה, כימיה, פיזיקה , רפואה, מדעי החיים, תרבות, אנשי רוח, מהנדסים , הייטק, מסחר , מסחר ימי, לוגיסטיקה.

 

 משך ההתמחות : 5 חודשים

 גילאים : 21-30

 

Masa Tlalim Intership

 

03-6306313