Enterprise Internship

 

 תוכנית Enterprise מאפשרת לצעירים מצפון אמריקה להתנסות בתחומים מקצועיים על פי בחירתם, תחומי לימוד, יכולות וניסיון מקצועי קודם. 

 

המשתתפים מגיעים לחמישה חודשי התמחות מקצועית במגוון בחברות וארגונים מובילים במגזר הפרטי והציבורי בישראל מקשת רחבה של תחומים זוהי הזדמנות עבור צעירים לרכוש ידע מקצועי וחוויה ישראלית מקיפה משולבת בתכניות לימודי עברית, סיורים בארץ ופעילויות העשרה.

 

מאות מבוגרי תוכנית זו לקחו בשנים האחרונות חלק בתכניות ההתמחות המקצועית, במסגרתן שולבו בעשרות ארגונים חברות ועסקים מובילים במשק, בתחומים ומקצועות שונים ומגוונים: אנשי שיווק, הנדסה , משפטים, כלכלנים , מדעי המחשב ,  עיצוב וכו'

 

 

תקופת התמחות : 5 חודשים 

גילאים : 21-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masa Tlalim Intership

 

03-6306313